OPDRACHTGEVERS

onder andere:

Stichting Welsaen'
GG&GD Utrecht
GGD Zaanstreek
Open Scholengemeenschap Bijlmer, Amsterdam
Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer, Amsterdam
Stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden, Amsterdam
Movisie
Stichting Al Nisa

HUISELIJK GEWELD

Volgens een rapport van de Raad van Europa is bewezen dat de kans op huiselijk geweld toeneemt met inkomen en opleidingsnivo. In het rapport wordt benadrukt dat in Nederland bijna de helft van de daders van geweld tegen vrouwen een universitair diploma bezit.