KOM IN CONTACT

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BARKADEFENSE:

e-mail:
telefoon: 0626949750

 

HET RECHT OP ZELFVERDEDIGING

Volgens het Artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht mag men zich verdedigen tegen een ogenblikkelijke aanval op eigen of andermans lijf of goed.